AOSB VERİMLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ

Tüm başvurular hakem tarafından değerlendirilir ve ön elemeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden geçen başvurular finalist olarak belirlenir. Finale kalan başvurular arasında yapılan ikinci değerlendirme sonucunda ödül sahipleri belirlenir.
Tüm değerlendirmeler, başvuru döneminde açılacak Online Başvuru Sistemi’nde doldurulan Başvuru Formu üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle Başvuru Formu’nun iş modeli/proje ile ilgili istenen bilgilere göre eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.
Amacı: Kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler yaratmış projeleri öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmaktır. Bu sayede bu projeler ile değişimi teşvik ederek diğer kurum ve kuruluşlarda da benzer projelerin hayata geçmesini sağlamaktır.
Ödülün Kazanımları: Türkiye’de verimli ve sürdürülebilir bir vizyon ile yeni dünyada örnek lider kurumu olmak, diğer kuruluşlara öncü olarak değerlerini vitrine çıkaran iş modelleri uyumunu paylaşan lider firmalar ile performansını karşılaştıran firmalar olmaktır. Kurumsal itibarını arttıran, projelerde görev alan takımını ödüllendiren ve ileriki projelerine teşvik eden firmalar olarak ekosisteme uygun mantalitede işleyişi sürdürebilmektir.

İş Birliği: Birden fazla kurumun ortak hedefler doğrultusunda iş birliği yaparak verimlilik ve sürdürülebilirlik içeren projelerdir.

Çalışan Katılımı: Çalışanların bireysel etkileri ile birlikte Kurumsal hedeflere ulaşmasını sağlayan projelerdir.

Jüri : Alanında Uzman Akademisyenler ve Sektör Temsilcilerinden oluşacaktır.

KATEGORİLER

- Enerji Verimliliği: Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Verimliliği Stratejileri doğrultusunda geliştirilen projelerdir.
- Atık Yönetimi: Atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanılması ile ilgili projelerdir.
- Su Yönetimi: Su kaynaklarının etkili ve iyi yönetilmesi aynı zamanda da suyun niteliği konusunda yapılan çalışmalar kapsamında geliştirilen projelerdir.
- Karbon Yönetimi: Sera Gazı Emisyonlarını düşürme ve Karbon Emisyonunu Azaltım ile ilgili projelerdir.
- Sürdürülebilir İnovasyon: Çevresel, Sosyal ve Finansal düşünceler ile birlikte fikir üretiminden ARGE ve ticarileşmesi yoluyla şirketlerin ürün hizmet teknoloji projeleridir.
- Sosyal Etki: Kurum ve çalışanlarının ortak değer yaratarak mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik yapmış olduğu projelerdir.

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Takvimi : 01/06/2022 - 01/09/2022
Jüri Değerlendirme : 02/09/2022 - 01/11/2022
Sonuçların Açıklanması : 15/11/2022
Ödül Töreni : 14/12/2022